Arkivplan.no

Arkivering av SMS

  Utskriftsvennlig versjon

Opplysninger som kommer vi sms og som anses som arkivverdige må journalføres og arkiveres.

Det kan per 1.5.2017 ikke overføres sms direkte til esa. Opplysinger må journlføres på annet vis, eks. skjermbilde som sendes til epost og arkiveres der i fra, opprette et notat, skrive kommentar i sak