Arkivplan.no

Arkivplan Randaberg kommune

 

sandestrand

fyr

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Randaberg kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Randaberg kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at Randaberg kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste. I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1 avsnitt 2).

Rådmannen i Randaberg kommune oppfordrer alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinene i arkivplanen.

Randaberg kommune

- rådmann -