Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan Randaberg kommune

 

sandestrand

fyr

FORMÅL

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Randaberg kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

Arkivplanen skal bidra til at Randaberg kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid." 

Arkivplanen gir en god og dekkende oversikt over arkivfunksjonen i kommunen.

Arkivplanen skal være et godt verktøy for arkivtjenesten og alle som jobber med dokumentasjon i kommunen.

Randaberg, 30.04.2021

Lene S. Tamburstuen

arkivleder